Φόρμα καταχώρησης δράσης

Φόρμα καταχώρησης δράσης

Στοιχεία Φορέα
 
Δράση
Action
 
Ανεβάστε τα Αρχεία σας

Φόρμα καταχώρησης δράσης

Πληροφορίες για την επιτυχή καταχώρηση της δράσης σας
Σχετικά με την ολοκλήρωση της καταχώρησης της φόρμας, τα στοιχεία σας καταχωρούνται αρχικά στην βάση δεδομένων μας και στη συνέχεια, περνούν από διαδικασία αξιολόγησης και έγκρισης προκειμένου για τη δημοσίευσή τους στην ιστοσελίδα www.givingtuesday.gr

Συμπλήρωση πεδίων Φόρμας καταχώρησης δράσης

Τα πεδία που πρέπει να συμπληρωθούν έχουν επισήμανση (*) και είναι απαραίτητα για την τελική καταχώρηση της δράσης σας .

Επιπλέον, μπορείτε να δημοσιεύσετε το λογότυπο του φορέα σας όπως επίσης και έναν αριθμό φωτογραφιών που σχετίζονται με την δράση σας (προτείνουμε 4 φωτογραφίες). Οι φωτογραφίες αυτές θα πρέπει να έχουν διάσταση άνω των 1920x1024px, να είναι σε μορφή jpg αρχείου και να είναι ευδιάκριτες, τηρώντας όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις βάσει κανονισμών GDPR. 


Διαχείριση δεδομένων

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση καταχώρησης της δράσης σας στο website www.givingtuesday.gr όλα τα στοιχεία σας τηρούνται στην βάση δεδομένων μας. Εάν για κάποιο λόγο επιθυμείτε να διαγραφείτε από την βάση δεδομένων μας, παρακαλούμε στείλτε μας ένα email στο info@givingtuesday.gr